Wiercenie w betonie

Diamentowe przewierty, otwory w betonie

Wykonując otwory w betonie, wykorzystujemy technikę diamentową. Dzięki temu jesteśmy w stanie z najwyższą precyzją wykonać otwory o średnicy 10 – 1000 mm.

To wszystko przy niskim poziomie hałasu oraz bez pyłu, który jest charakterystyczny dla klasycznych
metod wiercenia.

Przewierty w betonie, jak i w innych materiałach, wykonane techniką diamentową mają zastosowanie
w przypadku instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych, jak i elektrycznych.

Wiercenie metodą diamentową, jest stosowane również w montażu przepustów, kotew (wklejanych, rozprężnych, jak i przelotowych), słupów, barierek oraz pobierania próbek betonu w celu dokonania specjalistycznej analizy.

Możemy wiercić w pionie oraz poziomie, jak i pod różnymi kątami, na różne głębokości, używając do tego celu specjalistycznych przedłużek.