Dzisiaj w budownictwie ogólnym i przemysłowym używa się bardzo dużo innowacyjnych technik. Jest to między innymi technika diamentowa, która stosuje piły z tarczami diamentowymi oraz linami diamentowymi. Umożliwia ona ograniczenie lub wykluczenie wpływu drgań na konstrukcję budowlaną przy wierceniu w betonie, wycinaniu otworów, przy robotach demontażowych i pracach rozbiórkowych. Bardzo dużą zaletą tej metody jest szybkie wiercenie otworów w mocno zbrojonym betonie tzw. żelbecie oraz precyzyjne wykonanie otworów przy małym poziomie hałasu i bez zapylenia. Nowoczesne maszyny, dzięki wierceniu diamentowemu, dają sposobność uzyskania otworów o szerokim zakresie średnic, pod dowolnym kątem, na dowolną głębokość oraz dodatkowo we wszelkiego rodzaju podłożach (typu cegła, żelbet albo beton).
Techniki diamentowe umożliwiają również cięcie żelbetu, wycinanie otworów pod okna, drzwi, cięcie posadzek. W budownictwie ogólnym maszyny z tarczami diamentowymi wykorzystuje się do cięcia ścian, stropów, belek, fundamentów.

wiercenie w betonieW budownictwie przemysłowym i wodnym najczęściej stosowanymi są tzw. piły linowe, które dają nieograniczone możliwości w wycinaniu wielkich gabarytów.
W drogownictwie mogą być użyte do cięcia wiaduktów albo cięcia asfaltu. Wiercenie diamentowe, a dodatkowo cięcie diamentowe odbywa się bardzo często przy wykorzystaniu wody, aby pomniejszyć ilość wytwarzanego pyłu. Woda posiada w tym przypadku również właściwości chłodzące i daje lepsze efekty niż powietrze. Użycie wody pozwala na szybsze wykonanie prac. Cięcie ścian na sucho wykonuje się rzadko i w miejscach, gdzie cięcia są niewielkie i płytkie. Cięcie żelbetu, ceramiki lub kamieni odbywa się za pomocą ostrzy wyposażonych w miękki segment diamentowy, gdyż w technice diamentowej występuje zasada, iż miękkie ostrza używa się do twardych powierzchni, a twardych ostrzy do miękkich materiałów (typu asfalt albo betonowe bloki). Trafne dopasowanie rodzaju ostrza pozwala na zapobieżenie nadmiernego zużywania się diamentowych segmentów. Technika diamentowa posiada dużo walorów jakimi są m.in. niedługi czas wykonywania robót przy niewielkich nakładach pracy, ładne wykończenie obrabianych powierzchni, obniżony poziom hałasu i zapylenia, brak wstrząsów i wibracji oraz możliwa praca w trudno dostępnych miejscach.