MMP Neupack Polska

Adaptacja bunkra na hotel studencki
17 listopada 2021
Adaptacja bunkra na hotel studencki
17 listopada 2021

Dla firmy MM Packing Neupack Polska wykonaliśmy zlecenie z użyciem techniki diamentowej polegające na bezpyłowej rozbiórce fundamentu żelbetowego po maszynie produkcyjnej. Następnie wykonaliśmy nowy fundament żelbetowy wraz z infrastukturą techniczną pod nowe urządzenia produkcyjne.